Hiçbir bahane Batının iğrenç saldırılarının sebebi olamaz

Hiçbir bahane Batının iğrenç saldırılarının sebebi olamaz
Hiçbir bahane Batının iğrenç saldırılarının sebebi olamaz

''Bir Fransızın kanı kaç bin Müslüman’ın kanının değerindedir?'' Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 428. kez biraraya geldi. Platform adına Mustafa BÜYÜKSARIKULAK basına açıklamalarda bulundu. '' Batı kendi değerlerini bütün dünyaya dayatırken bu kültürün merkezine oturttuğu hangi değerler varsa her biri batı için batıya göre ve batılı insan anlayışına uygun şekilde üretilmiştir.'' diyen BÜYÜKSARIKULAK Müslümanları, Batılılara ve onların yeni katliamlarına karşı uyanık olmaya çağırdı. 
Açıklamanın Tam Metni:

Rahman, Rahim Allah’ın Adıyla:

                Allah inkar edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta mü'minlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. (Ahzab 25-27. Ayetler)

          Sevgili dostlar değerli basın mensupları,

                Bütün dünya yasta, bütün dünya ayakta, dünya liderleri açıklama üstüne açıklama yapmakta, Avrupa teyakkuz haline geçmiş, Fransa olağanüstü hal ilan etmekte, böyle bir manzara içerisinde şu soruyu sormak zorunda değil miyiz? Bir Fransızın kanı kaç bin Müslüman’ın kanının değerindedir? Bir tek Avrupalı için dünyayı ayağa kaldıranlar milyonlarca Müslüman için aynı tepkiyi vermiyorsa medeniyet adına söyledikleri her bir şeyin yalan olduğu apaşikar ortadadır.

            Batı kendi değerlerini bütün dünyaya dayatırken bu kültürün merkezine oturttuğu hangi değerler varsa her biri batı için batıya göre ve batılı insan anlayışına uygun şekilde üretilmiştir. Pratik uygulamalardan anlıyoruz ki batı için insan Batılı insan demektir. Diğerleri onlara göre insana benzeyenlerdir. Onlardan kendileri dışındakilere insan muamelesi yapmalarını beklemek ham bir hayal ve bir kuruntudan ibarettir.

                  Suriye olayları, Batının Dünyayı yeniden dizaynının yeni postmodern sömürgeler üretmenin yeni laboratuarıdır. Suriye’de yapılan deneyler Batının bundan sonraki büyük projelerinin başka coğrafyalarda da uygulanacağını göstermektedir. Suriye sahnesine etkin bir şekilde giren Rusya’dan sonra şimdi sırada Fransa var. Fransa 1. Dünya Savaşı paylaşımlarından payına düşeni 2. Dünya Savaşı sonrasında yeteri kadar muhafaza edemeyince Batı Fransa’ya hak iadesi(!)  yapmayı tezgâhlamaktadır.

              Fransa devlet başkanının olayların hemen akabinde Bu bir savaştır ve savaş başlamıştır demesi Bush un 11 Eylül saldırılarından sonra Haçlı Savaşları başlamıştır demesi aynı zihin altyapısından kaynaklanmaktadır. Onlar topraklarımızı işgal etmek, zenginliklerimizi sömürmek, içlerinde taşıdıkları kinlerini düşmanlığa dönüştürmek için sebepler aramaktadırlar. Fransa’da hiçbir şey olmamış olsaydı da onlar yine planladıkları alçakça saldırılarını gerçekleştirecek, bunun için başka bahaneler bulacaklardı.

              Şu an mevcut olan hiçbir bahane Batının iğrenç saldırılarının sebebi olamaz onların bizim topraklarımızda bizim insanımızı katletmelerine hiçbir şekilde sebep ve mazeret bulunamaz. Onların bizim topraklarımıza saldırmalarını haklı görenlerin onların topraklarında yapılan saldırıları makul görmemesi bir çelişki olur. Ormanı görmeyip kürdan tanesini savaş nedeni saymak ancak kurdun kuzuyu yemek için bahane üretmesiyle izah edilebilir.     

               Müslümanları başta Suriye olmak üzere İslam coğrafyası üzerinde arttırılacak olan saldırılara, yeni işgallere, yeni katliamlara karşı uyanık olmaya, bu saldırıların zeminini hazırlayacak açıklama ve eylemlerde bulunmamaya, işgalci destekleyecek tavır ve davranışlardan azami derecede uzak durmaya davet ediyoruz. Onların yanında olanlar onların cürümlerinin ortağı olacaklardır. Adli İlahi karşısında mahkeme olmaktan kurtulamayacaklardır.   

             Tarihin bir ibret levhası olduğu sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhit ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 429. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

 

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

9 SAFER 1437  -  21 / 11 / 2015

Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Henüz hiç yorum yapılmamış!

Yorum Yapın