Tüm Mazlumların Yanındayız

Tüm Mazlumların Yanındayız
Tüm Mazlumların Yanındayız

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 480. hafta basın açıklamasını platform adına Ersoy Kağnıcıoğlu yaptı. Ülke içi ve dışında olağanüstü haller yaşandığını ancak alınan bütün kararların ve yapılan tüm icraatların bu olağanüstü şartlara bağlanamayacağını söyleyen Kağnıcıoğlu ''Hiçbir şart ve zemin Siyonist israilin varlığını meşru kılamaz ve onun varlığını dahi kabullenmemizi gerektiremez.'' dedi. Sakarya'da uzun yıllardır gerçekleştirilen basın açıklamalarına getirilen yasağa değinen Kağnıcıoğlu ''Sakaryalı direnişçilerin daha gür bir sesle hakkı haykıracakları imkanları üretebileceklerine güvenimiz tamdır. Bunun içinde kimsenin de iznine ihtiyaçları yoktur.'' dedi. Alaaddin Palevî'nin medresesinin kapatılması hakkında ''İslami ilimler alanına getirilmiş bir darbedir.'' diyen Kağnıcıoğlu, ''Tüm mazlumların yanında olduğumuzu birkez daha yineliyoruz.'' diyerek açıklamasını sonlandırdı. 
Açıklamanın Tam Metni:
Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla;
Rabbimiz Allahtır deyip sonra dosdoğru olanların üzerine melekler iner.Korkmayın,üzülmeyin,size vaadedilen cennetle sevinin derler. (Fussilet 30)
Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;
Ülkenin olağanüstü şartlarda olduğu bir gerçektir. Hem ülkenin içinde hem de komşularımızda olağanüstü haller yaşanmaktadır. Dış siyasetle alakalı yapılan yanlışlar bu olağanüstü şartları daha da zorlaştırmaktadır. Ülkemiz fiili bir savaş haline girmiş, bununla birlikte en yakın müttefikinin ihanetinden de bahsedilmektedir.
Gerginleşen AB ilişkileri içinde bulunduğumuz hali olağanın çok ötesine çıkartmaktadır.Ülkemizde yapılan her şeyi bu şartlara bağlamak ve şartların gereği olarak makul saymak doğru değildir.
İsraille ilişkilerin iyileşmesini, karşılıklı büyükelçilerin atanmasını bu olağanüstü sebeplere bağlamak makul bir  davranış türü değildir ve asla olmayacaktır. Hiçbir şart ve zemin Siyonist israilin varlığını meşru kılamaz ve onun varlığını dahi kabullenmemizi gerektiremez.
Halkımızın fikirsel durumu da olağanüstü şartlara uygunluk arz etmektedir. İsraille ilişkiler gerilir, kahrolsun İsrail sloganlarıyla halk hükümeti destekler. Yiğitlik ve kahramanlık söylevleri çeker. İsraille ilişkiler bozulunca da olağanüstü şartları ve konjonktürel şartları ileri sürüp yine desteğe devam eder. Küser destekler, barışır yine destekler ,halkımız daima olağanüstü haldedir.
Olağanüstü şartların nereye ne kadar müdahale edeceğini tahmin etmekte ve her şeyi olağanüstü şartlarla izah etmekte zorlanıyoruz. Öyle ki bu yapılanlar bu şartlar altında da olsa nasıl izah edilebiliyor şaşırıyoruz. 10 yıldan fazladır devam eden Sakaryada ki basın açıklamalarına getirilen yasağın, bazı medreselerin kapatılmasının, basın yayına ve eğitime getirilen kısıtlamaların bir izahını yapmak mümkün görünmemektedir.
Zalime karşı mazlumun yanında olmak gayreti ile Başörtüsü mücadelelerinin gür sesi olan sakaryadaki basın açıklamalarının tekrar özgürleşmesini beklemekteyiz. Söyleyecek sözü,ifadeye cesareti olanın sesini duyurmak için üreteceği imkanlar çoktur. Sakaryalı direnişçilerin daha gür bir sesle hakkı haykıracakları imkanları üretebileceklerine güvenimiz tamdır. Bunun içinde kimsenin de iznine ihtiyaçları yoktur.
İslami ilimlerin bağımsız bir şekilde okutulmasının öncülerinden olan Alaaddin Palevinin eğitim verdiği medresenin kapatılması İslami ilimler alanına getirilmiş bir darbedir. Medrese mezunlarının istihdam edildiği bir dönemde böyle bir uygulamanın yapılması kabul edilebilir değildir.İslami ilimlerin tehlikeli görüldüğü gibi bir sonucun çıkarılabileceği bu kapatma hukuki değildir.
Tüm mazlumların yanında olduğumuzu birkez daha yineliyoruz.
Tarihin bir ibret levhası olduğu sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhit ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 481. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU19 SEFER 1438 (19.11.2016)

Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Henüz hiç yorum yapılmamış!

Yorum Yapın