Ümmet İçin Ümmetçilik! (Video Haber)

Ümmet İçin Ümmetçilik! (Video Haber)
Ümmet İçin Ümmetçilik! (Video Haber)

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 430. kez biraraya geldi. Platform adına açıklamalarda bulunan Bayram VANLI dünyadaki kanlı olaylara ve ülkemiz müslümanlarının bu olaylara karşı geliştirdikleri tutumlara eleştirilerde bulundu. ''Türkiye’nin çıkarlarını ümmetin çıkarları gibi anlayan, Türkiye’yi ümmete eşit gören bir ulusalcı ümmetçilik ya da ümmetçiliğimsi ulusalcılık, ümmete çok büyük zararlar verme pahasına da olsa uygulamaya konulmaktadır.'' diyen VANLI müslümanları ümmet için ümmetçiliğe çağırdı.
Açıklamanın Tam Metni:

Rahman, Rahim Allah’ın Adıyla:

İşte siz öyle kimselersiniz (ki, diyelim) dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak, yahut kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. (Nisa 109-110)

 Sevgili dostlar değerli basın mensupları,

 Tarihte pek çok vahim olay, sonradan görülen bütün tehlikelerine ve kötü sonuçlarına rağmen başlangıç aşamasında alkışlanmış, failleri büyük kahramanlar olarak görülmüştür. Bir kısım zevat işin sonunun nereye varacağına dikkat etmeden niyet okumalarıyla, hüsnü zanlarla, büyük zafer hülyalarıyla bunlara destek vermiş, haklarında fetvalar vermiş halkları, canhıraş bir şekilde bunları desteğe çağırmıştır.

                Büyük Ortadoğu Projesi kısaltılmış adıyla BOP dünya üzerinde büyük heyecanlara sebep vermiş. Pek çok Müslüman BOP tan esen rüzgârın tesirinde kalıp bu projenin yanında yer almayı kendi kurtuluşlarının vesilesi saymışlardır. BOP un en önemli ayaklarından biri olduğunu sonuçları itibariyle kavradığımız Arap baharı buz kesmiş, zemheri soğuklarına dönmüş, İslam coğrafyasının onlarca bölgesinde çatışmalara, bölünmüşlüklere, ayrışmalara sebep vermiştir.

                 BOP un bu güzide kanlı meyvesi, İslam topraklarını yasa boğup her yerinden büyük figanların yükselmesine sebebiyet verirken, bu büyük drama rağmen ikinci basamağına geçme hususundaki Batılı kararlılığa yine aynı karalılıkla destek verilmekte, ödenen bunca bedel hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi yeni bedeller ödemeye hazır olunduğu ilan edilmektedir.

                 Yepyeni hayaller görülmekte, yeniden Alman gemilerine bayraklar çekilip Sivastopol lar yeniden vurulmaya kalkışılmaktadır. Kimin yanında, niçin ve nasıl sorularına cevap veremeyeceğimiz bir savaşa doğru hızla gidilmektedir. Irak ve Suriye’deki çıkarlarını korumak için bugünlerde çok hareketli bir pozisyonda görülen hükümetin, aslında hangi çıkarları koruduğunu zaman gösterecektir. Musul üzerinden bölgeye aktif bir şekilde asker göndermek, bölgede meydana gelen her askeri koalisyonun içerisinde yer almak, coğrafyamızın tabi olmayan unsurlarıyla birlikte yer tutmak, sonuçlarından çok da memnun kalmayacağımız bir strateji olarak görülmektedir.

                  Türkiye’nin çıkarlarını ümmetin çıkarları gibi anlayan, Türkiye’yi ümmete eşit gören bir ulusalcı ümmetçilik ya da ümmetçiliğimsi ulusalcılık, ümmete çok büyük zararlar verme pahasına da olsa uygulamaya konulmaktadır. Bu kafaya göre Amerikan projeleri her daim ümmetin çıkarına olmakta, Amerika’yla iş tutmak ümmetçilik olmakta, emperyalist hegemonyanın yanında bulunmak, ümmetin çıkarlarını korumak anlamına gelmektedir.

                  İçinde bulunduğumuz şu günler, Akdenizin İslam coğrafyasına sınır olan bölümlerinde topraklarımız üzerine hiçbir zaman dostça hedefleri olmamış devletlerin savaş gemileri bulunmakta, Akdenizi bir savaş gölüne çevirmek için topyekûn bir teyakkuzda bulunmaktadırlar. Bu gemiler tarihimizde iki kere bu yoğunlukta gelmişlerdi: Haçlı Seferlerinde ve 1. Cihan Harbinde. Heyhat ki onların gelişlerini alkışlayan, onların zaferleri için dua eden, onların gelişlerini barış vesilesi sayan kişiler gruplar ve anlayışlar var!

                 Bu vahim tablo iç karartıcı bir sahne olsa da umudumuz ümmetin kendine gelişinin, kendi kimliğini keşfedişinin, asli düşmanlarını tanıyıp iç karışıklardan silkinip, ümmet kimliğinin yeniden inşasının başlangıcı olmasınadır. Din için ümmetçilik, ümmet için ümmetçilik, kardeş için ümmetçilik, sulh için ümmetçilik yükseltmemiz gereken en canlı şiarımız olmalıdır.    

          Tarihin bir ibret levhası olduğu sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhit ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 431. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

                                                                   KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

     23 SAFER 1437  -  05 / 12 / 2015

Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Henüz hiç yorum yapılmamış!

Yorum Yapın