Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 425. Hafta Basın Açıklaması

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

425. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

            Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların, Allah'ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın! Eğer dönerlerse bil ki Allah, bazı günahları yüzünden onları felakete uğratmak istiyordur. Zaten insanlardan çoğu, yoldan çıkmışlardır.Yoksa cahiliyye hükmünü mü arıyorlar? İyi bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? ( Maide Süresi 49-50. Ayetler )

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

 Dinin siyasete müdahil olmasının kanunlarla yasaklandığı siyasetin dinle bağlarının kesildiği siyasi kişi kurum ve kuruluşların dini referans almasının kabul dahi edilmediği siyasal yapılanlamalarda maalesef ki siyaset kendini din üzeri görüyor dine müdahale edip dini kendi siyasal sistemine uygun hale getirmeye çalışıyor.bu hususta kurum ve kuruluşlar meydana getiriliyor.

Dini referanslarla herhangi bir şey talep etmenin suç sayıldığı bir siyasal modelde insanların bu siyasal yapılanmayı yönetecek kişilerin belirlenmesi için yapılan seçimlerde dini içerikli konuşmalar yapması dinden deliler getirmeye kalkışması esasta hem laik siyaset algısına hem de dinin kendisine ters düşmektedir.Laik devletin yöneticililerini seçmek için yapılan seçimlerde birtakım şahısların dini metinleri kullanması dini lafızlarla haram,helal,vacip gibi dini terimlerle seçimlerle seçimlere katılmaya çağırması ve seçimlerde bazı siyasal partilere oy talep etmesi ne kadar doğru bir tutumdur ?

Hepimiz aynı otobüste hareket etmekteyiz bu otobüsün şoförünün belirlenmesi vaciptir (!),şoförün sarhoş mu uykulu mu sağlıklı mı olduğunu biz belirlemek zorundayız gibi ilkokul çocuklarına masallar cihetinden deliller getirmeleri de aklı selim için doğru bir davranış değildir. Bu anlayış insanları belirgin siyasal rejimlere mahkûm etmek dini referans olarak bile kabullenmeyen siyasal rejimlerin Müslüman halka dinmiş gibi göstermekten başka sonuçlanmayacağı gayet açıktır.

Kendilerine ve önderlikleri kendinden ve iktidar sahiplerinden menkul bu eşhasa kendi seküler faydalarınızı elde etmek için aziz dinimizi kullanmaktan vazgeçin, kendinize neyi elde etmek istiyorsanız ona uygun argümanlar bulun diyoruz. Müslümanların gündemlerini ehemmiyet dereceleri çok sonlarda olan şeylerle meşgul etmeyin.

Globalleşen dünyada hızla sekülerleşen zihin dünyaları ve yaşam biçimleri dinden uzaklaşmakta batıcı hakim zihniyet toplumumuza zorla batıl değerleri dayatmaktadır. İthal edilmiş algılar ve anlayışlar bütün kan uyuşmazlığına rağmen toplumumuzun değer yargısı haline getirilmeye çalışılmaktadır. Hakla batılın bu derece karıştığı şu atmosferde susun bari, susun ki akılların, fikirlerin kirlendiği zamanımızda kalplerin kirlenmesine öncülük etmeyin.

Laik bir devletin yöneticilerini seçmeyi hak batıl mücadelesi gibi sunmayın. Eninde sonunda laik bir devleti yönetecek, insanların oluşturduğu kanunlarla hükmedecek kimselerin belirleneceği bir seçimi sanki tevhid mücadelesiymiş gibi sunmaktan vazgeçin.

Bilin ki bu hem laiklik anlayışına hem de dine uygun değildir. Siz her ikisini birbirine karıştırarak hem dine hem de laikliğe zarar vermektesiniz. Hem laik hem de dini olmak hem din açısından hem de laiklik açısından mümkün değildir. Allah bir göğüste iki kalp yaratmamıştır biriyle laikliği biriyle de dini seçebilirsiniz.

Tarihin bir ibret levhası olduğu, sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı, tevhid ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 426. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

      KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

18 Muharrem 1437 (31.10.2015)

Haftanın Basın Sözcüsü: Ersoy KAĞNICIOĞLU

Facebook Twitter Google LinkedIn Email
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu Hakkında

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu

Diğer Yazıları :

Henüz hiç yorum yapılmamış!

Yorum Yapın