Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 426. Hafta Basın Açıklaması

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

426. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

            Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

“ Hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna davet et. Ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanları en iyi bilen odur. Ve O hidayet üzere olanları da en iyi bilendir.”

( Nahl Suresi 125. Ayet)

            Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Üzerinde uzun tartışmalar yaşanan bir seçim sona erdi. Seçimin kendisi kadar vaat edilenler yapılacağı iddia olunanlar ve seçimden sonrası için oluşan beklentiler de önemlidir. Seçim öncesi kanaat önderleri oldukları iddia edilen kişilerin açıklamaları seçimle alakalı kurdukları cümleler ve yaptıkları çağrılar da en az seçimin kendisi kadar önemlidir.

Seçim sonrası İslam ümmeti üzerinde oluştuğu iddia olunan sevinç ortamı da ya bir hakikattir ya da yeni projelerin bir parçasıdır. Şimdi gözler ve kulaklar elde edilmek istenilen maslahatlara, dört gözle beklenilen umutlara seçim beyannamelerinde olmayıp fakat toplantılarda yapılan vaatlere ya da yapıldığı vehim olunan hayallere çevrilmiştir.

Usul itibariyle esasta şer olanın ferde hak olması mümkün değildir. Şer murat edilerek yapılan amelin hayır üzere maslahatlar oluşturması da mümkün değildir.

Laik devletin yapısı bu esas ilkenin üzerine inşa edilmiştir. Yasalar ve kanunlar bu esas ilkeye bağlı kalmak durumundadırlar. Sonuçları itibariyle dini esaslara uygun düşen yasalar dahi esası itibariyle laik temelli olmak mecburiyetindedir. Hal böyle olunca kanunların, yasaların dini anlamda bir ıslahı şeklen mümkün olsa da esas da mümkün olamayacaktır.

Dini argümanlar kullanarak belirgin maslahatların elde edileceği vaatlerinde bulunan önderlikleri kendilerinden menkul kanaat sahipleri bu yaman problemin içerisinde vaaz ettikleri maslahatlara ulaşmak için ne yapacaklar ve ya ulaşamadıklarında hangi mazeretleri ileri sürecekler önümüzdeki vakitler bumları gösterecektir.

İslam coğrafyasından ekranlara yansıyan görüntülerin hakikatleri de yine önümüzdeki zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Arzumuz bu görüntülerin daha da iyileşerek artmasından yanadır. Tecrübelerimiz ise bunların birer hatıra kalıp görünenle gerçeğin çok farklı olduğu yönündedir. Korkumuz ve endişemiz bu sevinçlerin bir pişmanlık ve bir toplumsal acıya dönüşmesi yönündedir.

Meydana gelen durum uzun süredir var olagelen durumun kendisinden ibarettir. Yeni ve yenilenen şeylerin varlığını gelecek günler gösterecek, bunların hayır mı şer mi olduğunu günü geldiğinde basiretli, basiretsiz bütün gözler görecektir. Umutlarını ve hayallerini başkasının amellerine bağlayanlar kendileri atalete mahkum kalacak, korkarız ki gerçekleşmeyen hayallerinin yanında terk ettikleri amellerinden de hesaba çekileceklerdir.

Müslüman halkımızı bireysel ve toplumsal hassasiyetlerini canlı tutmaya ulaşmak istedikleri hedeflerine yönelik ameller işlemeye var olan mevcut iyiliklerini arttırmaya hayal yerine amel üretmeye davet ediyoruz.

             Tarihin bir ibret levhası olduğu, sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı, tevhid ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 427. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

      KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

25 Muharrem 1437    (07.11.2015)             Haftanın Basın Sözcüsü: MUHARREM KESKİN

Facebook Twitter Google LinkedIn Email
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu Hakkında

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu

Diğer Yazıları :

Henüz hiç yorum yapılmamış!

Yorum Yapın