Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 429. Hafta Basın Açıklaması

 

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU
429. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

Rahman, Rahim Allah’ın Adıyla:

Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır. Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah(ın azabın)dan koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri, karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.                                                              (Yunus 25-27)

        Sevgili dostlar değerli basın mensupları,

Emperyalizm, diğer ifade şekliyle sömürgecilik, hangi kutuptan olursa olsun hangi ideolojik referansları kullanırsa kullansın hangi sebep ve bahaneleri üretirse üretsin vakıa ve sonuç itibariyle hep aynıdır. Esası bir başkasının toraklarını işgal etmek, başkalarının topraklarının imkânlarını sömürmek, kendi güç ve kudreti için kullanmak olan emperyal anlayış hiçbir zaman başkasının faydasını diğerlerinin çıkarını gözetmez.

               Dünyanın yeniden iki kutuplu hale geldiği şu günlerde emperyal güçler kendi aralarında büyük bir savaş vermekte fakat bu savaşı ne kendi topraklarında ne de kendi insanlarının zarar göreceği şekilde vermekteler. Onlar bizim topraklarımızın üzerinde bizim imkânlarımızı parsellemek için bizim insanımızın hayatları pahasına bizim insanımızın eliyle bir savaş vermekteler.

                Tarumar edilen toraklarımız, ölen bizim insanımız, yok olan kendi imkânlarımız, acı sürekli bizim ciğerimizi yakmakta, kor ateş hep bizim hanemize düşmekte. Onlar Dünyayı parsellemekte, silahlarını denemekte, etki alanlarını güçlendirip yeni sömürge sahaları oluşturmakta.

                Bu vahşi, hunhar saldırılar, devam ederken Müslüman topluluklar ve gruplar nice iyi niyetle nice ulvi hedefe ulaşmak idealiyle bir emperyal güce veya onun kuklasına karşı çıkarken bir başka emperyal gücün bazen gölgesine girmekte, onlarla ittifak etmekte, bazen de bilmeyerek ve istemeyerek onun değirmenine su taşımaktadır. Nice büyük maslahatları elde etmek adına emperyal bir gücün yanında diğerine karşı savaş vermektedir.

                Enver Paşa sendromu diye adlandırılabilecek bu durum, değişik zamanlarda pek çok olayda görülmüştür. İngiliz işgalindeki Filistini kurtarmak için Almanların yanında yer alan Hacı Emin el Hüseyni elbette büyük faydalar elde etmek istemiştir fakat sonuçta hiçbir şey elde edememiş sadece emperyalist Almanların taşeronu gibi görülmüştür.

               Müslümanların kanı, izzet ve şerefleri hiç kimseye taşeronluk etmeyecek kadar büyüktür. Maalesef bazen basiretsizliğimiz taşeronluk şekline dönüşüvermektir. Her zaman Müslümanlar için başka bir zalimin yanında olmaksızın düşmanın her türlüsüne, zalimin her çeşidine karşı durmak mümkündür. Müslümanca duruşumuzu koruyarak ümmetin asli değerlerine geri dönerek, üretilmiş düşmanlıklardan vazgeçip ilkeli bir ittihat, kardeşlik üzerine kurulu bir ittifak her daim mümkün ve zorunludur.

               Bir düşmandan kurtulmak için başka bir düşmanın kucağına oturmaktansa sorunları olan kardeşimizin ocağına sığınmak daha evladır. Düşmandan gelecek olan menfaatten kardeşimizin vereceği çile ve ızdırap daha sevimlidir.

               Müslümanlar arası ittifak mümkündür ve zorunludur. Müslümanları ihtilafın her türlüsüne geçmişte meydana gelen fitnenin her çeşidine, karşılıklı verilmiş olan zararların çokluğuna rağmen kardeşlik bağlarına sarılmaya, uğrunda ölmeye hazır oldukları değerler etrafında birleşmeye, “Doğuya da Batıya da hayır! Ancak İslam kardeşliği!” diye haykırmaya ve bunun gereklerini yapmaya davet ediyoruz. İki kutuplu dünyada insanlığın kurtuluşu Müslümanların bu kutup sahiplerinin taşeronu gibi davranmaktan vazgeçip kendi öz değerleri üzerinde bir adalet ümmeti oluşturup insanlığa bu kurtuluş yolunda örnek olmalarıyla mümkündür.                           

             Tarihin bir ibret levhası olduğu sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhit ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 430. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

 

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

     16 SAFER 1437  -  28 / 11 / 2015

    HAFTANIN BASIN SÖZCÜSÜ: MUSA KAZIM YILMAZ

Facebook Twitter Google LinkedIn Email
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu Hakkında

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu

Diğer Yazıları :

Henüz hiç yorum yapılmamış!

Yorum Yapın