Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 439. Hafta Basın Açıklaması

 

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

439. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

Kendilerine Kitap'tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar "cibt"e ve "tâğut"a inanıyorlar. İnkar edenler için de, "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar. Onlar, Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse, artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. (Nisa Suresi 51-52. Ayetler)

Sevgili dostlar değerli basın mensupları; 

Gafletler vardır, ihanetlerden büyük…

İlgisizlikler vardır, düşmanlıklardan kötü…

Mescid-i Aksa, Kudüs, El-Halîl, her zamankinden daha yalnız, her zamankinden daha çok desteğe muhtaç… Siyonist İsrail, var olduğu günden beri Filistin topraklarının genelinde uyguladığı yöntemi, şimdi El-Aksa üzerinde uygulamakta… Önce yalnızlaştır, çevresini kuşat, sonra hak talebinde bulun, sivil görünümlü müdahaleler yap; ardından askeri saldırı sonra paylaşımcı işgal… En son noktada kalıcı ve sürekli işgal…

Plan ortada… Filistin’in genelinde uygulanan bu plan, kutsal mekânların, harem alanlarının, bilfiil kendilerinde uygulanmakta. El-Halil kentinde İbrahim ve İshak (a.s)’ların ve Sare annemizin kabr-i şeriflerinin bulunduğu alan, Halilü’r Rahman Mescidi… Önce etrafı işgal edilmiş sonrasında Siyonist yapılanma meydana getirilmiş, Yahudi mabedleri inşa edilip alan tamamen kıskaca alındıktan sonra, hareme bireysel silahlı saldırılar yapılıp sonrasında toplu girişler düzenlenmiş, sonunda Cumartesi ayinler için mescid Yahudilere tahsis edilmiş, devamında da mescidin yarısı sinagoga çevrilip daimi bir işgal ortaya konulmuştur. Şimdilerde El-Halil mescidinin tamamı cumartesi günleri Yahudilere verilmekte ve Müslümanlar bugünde mescide alınmamaktadır.

Senaryo, aynıyla Mescid-i Aksa’da, harem-i şerifte de uygulanmaktadır. Kudüs’ün batısı, önce Yahudi yerleşimine açılmış, sonrasında tamamen işgal edilmiş ve Siyonist İsrail’in başkenti ilan edilmiştir. Gafletleri ihanetlerinden daha büyük ve daha zehirli yöneticiler, Kudüs’ün bu bölünmüşlüğünü kabul edip Doğu Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da namaz kılmaktan bahsedebilmişlerdir. Müslüman halkların uyuşturulmuş beyinleri, gevşetilmiş kalpleri, bu durumu kabullenmiş, Kudüs’ün doğusu ve batısından ayrı ayrı topraklarmış gibi bahsedebilmişlerdir. Etrafı mübarek kılınmış Mescid-i Aksa’nın bereketli havlinin bir kısmının işgaline razı olmuşlardır.

Siyonist İsrail bu öldürücü vurdumduymazlıktan aldığı cesaretle Mescid-i Aksa’ya bireysel saldırılarda bulunmuş, akabinde toplu girişler tertiplemiştir. Son yılların en önemli olayı olan bu toplu saldırılar Müslümanların dünya üzerindeki iç savaşları ve mevcut fitne ortamıyla alevlenmiş ve bu saldırılar ayda bir ikiye kadar yükselmiştir. Son zamanlarda kendini güvende hisseden Siyonist İsrail rejimi saldırgan Siyonistleri sivil görünümler altında Harem alanına neredeyse her gün sokmakta, El-Aksa’nın içerisinde kendisine özel bir alan talep etmektedir.

İslam topraklarının yöneticileri, müstemleke aydını İslamcı yazar-çizerler, varlıklarını batılı devletlerin çıkarları ile tevhid etmiş yöneticilerin destekçisi kanaat önderleri, ibadet özgürlüğü adı altında bu işgal projesini destekleyici açıklamalar yapmakta, kutsal topraklarımızı Siyonist çeteye peşkeş çekmektedirler. Dinlerin kardeşliği adı altında aynı avlunun içerisine cami, kilise, sinagog yapanlar, Mescid-i Aksa’nın avlusunun böylece taksim edilmesinden rahatsız olmayacaklardır.

Müslüman kamuoyuna çağrımız: Her durum ve şartta, Mescid-i Aksa’nın önceliğini hatırlamak, fitneye rağmen Mescid-i Aksa hususunda hassasiyetlerimizi korumak ve mücadelemizde Mescid-i Aksa’nın ve mübarek çevresinin özgürlüğünü öncelemektir.

Hassasiyetlerimizi kaybedersek, önceliğimizi değiştirirsek, insanlık onuru, tarih bilinci, kulluk şuuru yakamızdan yapışacak, en önemlisi Allah Teâla çok çetin bir hesap soracaktır.

Tarihin bir ibret levhası olduğu sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhit ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 440. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

27 REBİULAHİR 1437 06 / 02/ 2016

Haftanın Basın Sözcüsü: Musa Kazım YILMAZ

 

Facebook Twitter Google LinkedIn Email
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu Hakkında

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu

Diğer Yazıları :

Henüz hiç yorum yapılmamış!

Yorum Yapın