Konya inanç özgürlükleri platformu 446.hafta basın açıklaması

 

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

446. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

Şeytan onlara (birçok) va'dde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor.İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar. 

                                                                                                                                            (Nisa 120,121)

      Sevgili dostlar değerli basın mensupları; 

      Terör örgütü işgalci Siyonist İsraillin bölgede varlığının sağlama alınması ve devamının şartlarının oluşması için tüm vasıtalar meydana getirilmeye çalışılmaktadır. Çevresindeki ülkeler ya iç savaşlarla boğuşmakta ya mülteci sorunlarının getirdiği problemlerin içinde bocalamakta yada siyasal krizlerin çalkantılarıyla zayıf düşmektedir. İşgalci İsraillin etrafı istikrarsızlaştırılmakta her birisi ayrı bir sorunla uğraştırılmaktadır.

      Arap baharı beklentilerinin Arap hazanına dönmesiyle bölge de var olan mevcut sorunlar katmerlenmiş, içinden çıkılamaz bir hale gelmiştir. İsrail’e komşu olmanın bedeli istikrasızlık ve kargaşayla ödetilmektedir Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye her biri ortak ve ayrı ayrı nice sorunlarla uğraşmakta İsrail’e komşu olmanın bedelini ağır bir şekilde ödemektedirler.

     Suriye iç savaş sarmalının tabii sonucu olarak boşaltılmakta sayıları milyonları bulan insan mülteci konumuna düşürülmekte hem diğer ülkelerde sorun haline getirilip o bölgeler istikrarsızlaştırılmakta, hem de Suriye’nin demografik yapısı bozulup ülke insan gücü olarak ta zayıflatılmaktadır.

    Siyonist İsrail Kudüs intifadasını durdura bilmek ve ya etkisini zayıflata bilmek için intifadaya katılan herkesin aileleriyle birlikte sürgün edilmesini kararlaştırdı.  İşgal rejiminin bu kararı Filistin topraklarından yeni sürgünler olacağını göstermektedir.  Böylelikle işgal rejimi hem kendisine yönelik tehdit olanların ailelerini sürerek tehdidini ortadan kaldıracak hem de onların topraklarını kamulaştırarak oralarda yeni Yahudi yerleşim alanları oluşturulacaktır. Bu yöntemle intifadayı durdura bileceğini düşünmekte hem de etnik yapıyı bozup bölgeyi tamamen Yahudileştirmek istemektedir.

    Mevcut şartlar altında yalnızlaştırılmış ve her türlü destekten mahrum Filistinli hareketler Siyonist rejim karşısında ellerindeki kıt imkanlarla direnişi sürdürmekte, intifada ateşini canlı tutmaya çalışmaktadırlar. Siyonist rejim ve yandaşları bölgenin istikrarsızlaşmasıyla isteklerine ulaşabileceklerini düşünseler de İslam ümmetinin basiretli evlatları ve direnişin kararlı çocukları onların bu oyunlarını bozacaktır.

     İslam ümmetini yeniden kardeşlik bilinci ile vahdete, siyasi basiretle bir arada olmaya, Mümin firasetiyle düşmanın oyunlarını bozmaya davet ediyoruz.   

     Tarihin bir ibret levhası olduğu sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhit ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 447. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

17 CEMAZİYELAHİR 1437                    26 / 03/ 2016

Haftanın Basın Sözcüsü: Osman GÜREL

 

Facebook Twitter Google LinkedIn Email
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu Hakkında

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu

Diğer Yazıları :

Henüz hiç yorum yapılmamış!

Yorum Yapın