konya inanç özgürlükleri platformu 448.hafta basın açıklaması

 

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

448. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze) kalkışmıştı da Allah (buna engel olmuş) onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Mü'minler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.                                                                                                                   ( Maide 11.ayet )        

  Sevgili dostlar değerli basın mensupları; 

 Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir safhaya girilmiş gibi görünüyor. Her iki ülkenin basını, taraflar arasında 7 Nisan Perşembe günü yeni bir görüşme aşamasının başladığını teyit ediyor.

Normalleşme sürecinin her iki taraf açısından da resmi bir politika haline geldiği açıktır. Önceki hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti esnasında “Musevi kuruluşlar” ile bir araya gelinmesinin de bu sürecin bir parçası olduğu anlaşılmaktadır.

            ABD’de ortak toplantı yapılan bu kuruluşların, Amerikan Yahudilerini temsil eden inanç veya azınlık hakları temelli sivil toplum kuruluşları değil, Siyonist lobinin parçası olan kuruluşlar olduğunun altı çizilmelidir. Bunların içinden örneğin AIPAC, temel politikasını “İsrail’in güvenliği” üzerine inşa eden ve Amerikan dış politikasını “neo-con” çizgisinde yönlendiren başlıca lobi kuruluşlarından biridir. Keza ADL, İsrail yanlısı propaganda faaliyetleriyle bilinmektedir. “Başkanlar Konferansı” Birleşmiş Milletler içinde İsrail çıkarları lehine faaliyet yürüten bir kuruluş olarak bilinirken, “Dünya Yahudi Kongresi” Filistin’e Siyonist göçünü teşvik eden kurumlardan biridir.

 Erdoğan’ın ABD ziyareti, Türkiye’nin dış politikasının Washington tarafından belirlenen çizgi içinde ilerlemesi yönünde telkinlere vesile olmuş gibi görünmektedir ve sözü edilen kuruluşlarla bir araya gelinmesi elbette bunun asli unsurlarından biridir.

            Filistin Toprak Günü’nde, yani Filistinliler gasp edilen toprakları için mücadeleyi yükselttiği bir günde gerçekleşen bu toplantıya, Filistin yanlısı görünerek prim yapan ve prestij sağlayan birçok medya ve sivil toplum kuruluşunun hiçbir tepki vermemesi bu adımlara iktidarın yanında onay verdikleri anlamına gelmektedir.

            Bizler, ABD’de bulunan Siyonist lobi kuruluşlarıyla nelerin görüşüldüğünün kamuoyuna açıklanmasını talep ettiğimizi ifade ediyor ve aynı zamanda Türkiye-İsrail “normalleşme” sürecinde başlaması beklenen/başlamış olan yeni safhaya bir kez daha kategorik ve ilkesel düzeyde karşı çıktığımızı ve bu sürecin durdurulması için mücadeleyi yükselteceğimizi bildiriyoruz.

 Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi (BDS)'nin Türkiye Şubesi nin yukardaki açıklamasına aynen katılıyor Türkiye kamuoyunu bu sürece karşı çıkarak Filistin halkıyla ilkeli bir dayanışma hattı örmeye bizde çağırıyoruz.

 

    Tarihin bir ibret levhası olduğu sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhit ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 449. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

2 RECEP 1437                    09 / 04/ 2016

                                                                                                                                                          Haftanın Basın Sözcüsü: Bayram VANLI

 

 

Facebook Twitter Google LinkedIn Email
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu Hakkında

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu

Diğer Yazıları :

Henüz hiç yorum yapılmamış!

Yorum Yapın