PUT KIRIYORUM DİYEREK POT KIRAN KARDEŞİMLE HASBİHAL !

       


   Sen elindeki baltayla puthanede dolanıyor, savuruyorsan baltayı bir put tan diğerine, kırıyorsan her birini şiddetli darbelerle,yıkılıyorsa  putlar ister taştan ister tunçtan, tapınanları neye değer vermişlerse Onlardan. İçinde put kırıcı olmaktan dolayı büyük bir sevinç,dilinde devrim türküleri varsa,dönüp geriye baktığında yerle yeksan olmuş putları, putların çaresizliğini, zayıflığını,zavallılığını görüyor,bunlara nasıl inanıp nasıl kulluk etmiş insanlar diye acayip bir şekilde şaşırıyorsan,onlardan olmadığın için seviniyor mutlu oluyorsan...

     Fakat bu yaptıklarının hepsini o kırdığın  putların içerisinde birisi diğerlerinden üstün olsun diye yapıyorsan, Onun ilahlığı diğerlerinin gölgesinde kalmasın, diğerleri Onun uluhiyetinin büyüklüğüne  bir zarar vermesin diye yapıyorsan; bil ki yaptığın eylem İbrahim'i bir eylem değildir.sen kendini put kıran  İbrahim e(as) benzetip nispet etsen de sen İbrahimi değilsin.O gönüllerdeki putlar da kırılsın diye sağlam bırakmıştı putların büyüklerini.Oysa sen daha büyük olsun,Onun ortakları bulunmasın diye Onu koruyup kollamaktasın.Sen İbrahimi(as) olmakla değil O kudretini sağlamlaştırdığın putla anılacaksın.

   Yine kırıyorsan Romanın ihtişamlı putlarını  birer birer hipodromda aslanların önüne atılmak,meydanlarda çarmıha gerilmek pahasına.Bu kırdığın putlar ister heykeller şeklinde taştan yontulmuş olsun, ister kendisine ibadet edilen sultanlar olsun her birisini yerle bir ediyorsan, onların sahte yüzlerini ortaya koyup onların birer gerçeklik olmadığını kendilerinde ilahlıktan hiç bir pay bulunmadığını söylüyor, hakikat ifade eden ilahi bilgilerden kaynaklanmış cümleler terennüm ediyorsan…

     Gelgelelim bunları yok ederken bununla birlikte yıktığın bu putların her birisinin yerine bir peygamberi Tanrının oğlu diye  meydanlara sürüyor,Teslis şeklinde eskilerin cahiliyesini yeniden canlandırıp ,Allahın(cc) Nebisi İsa(as)nın heykellerini yapıyor, insanları onun uluhiyetine davet ediyorsan sen bir put kıran değil inadına yepyeni putlar diken bir Hristiyansın. Kırdığın Romanın putlarının yerine daha güçlü, daha büyük, daha kabullenilebilir bir put diktin. Romanın saraylarını yerle bir ettin Onun yerine kutsal kiliseyi inşa ettin. Sen gerçekten  din adına put dikenlerin en büyüğü olma sıfatını hak ettin.

 Sen zalim, tağut firavuna karşı Allahın(cc) Nebisi, mucizelerle donanmış Musa aleyhisselamın yanımda olmuşken, onunla birlikte firavunun zulümlerinden kurtulup vaat edilen topraklara gitmek için yola çıkmışken, Kızıldenizin kenarına geldiğinde korku ile ne yapacağını bilmez bir halde iken, Kızıldenizin yarıldığını Musa aleyhisselamla birlikte olanların kurtulduğunu, sonrasında Firavunun hiçbir gücünün olmadığını göresin diye onun cesedinin ayaklarının altına atıldığını gördüğün halde yine de bir kente vardığınızda oranın ahalisinin putlara taptığını görünce utanmadan Allahın(cc)Nebisinden bir put yapmasını istediğinde siz” cahillerden oldunuz” diye uyarıldın bir daha böyle bir şey yapmamak hususunda tembihlediğin halde çölde nice nice mucizeler görmüş olmana rağmen yanından, yanınızdan ayrılıverince Musa aleyhisselam  Samirinin buzağısını ilah edindin sen.Böğürdüğünü görünce buzağının bütün bildiklerini,bütün gördüklerini unuttun.mucizeleri,nimetleri,ibretleri,dersleri,sana yapılan tembihleri hepsini bir çırpıda sildin attın.Sen İsrail oğullarının cahillerindensin. Aranızda peygamber bulunduğu halde şaşkınlık,cahillik üzeresin.Kulakların” Hak sözü” duyuyor,gözlerin Peygamber elinden mucizeler görüyor olduğun halde böylesin.  Sana peygamberden sonra kitap neylesin, Sana peygamberden sonra hatip neylesin.

   Sen savaş açtın Amoriler in,Sodomilerin, Filistilerin tanrılarına onların sahte ilahlarını yerle yeksan ettin. Dilinde Tevrat'tan bölümler ,elinde kutsal emanetler bir savaş verdin sahte ilahlara karşı.Yıktın tapınaklarını bu cahil ulusların.Onların ulusal değerlerini yok ettin, onların cahili kültürlerini birer birer bitirdin.Onlarda şeytanın kalıntıları ne gördüysen deşifre ettin.Atalarının uydurdukları,kendilerinin yücelttiği kutsanmış törelerini ayaklar altında ezdin, çiğnedin,yok ettin. sonrasında Onların topraklarına Davud'un(as) yıldızını diktin.Süleyman (as)ın saltanatında dünyaya hükmettin.Nice devletler yıktın,nice uluslar yendin.O kavimler tarih sahnesinden silindiler gittiler, adlarını anan kalmadı.

    Fakat sen Onların yerine İsrail ulusunu ilahlaştırmak için yepyeni planlar projeler oluşturdun. Ulusal bir din icat ettin. Meşruiyyetinin kaynağının ilahi olduğunu ifade etmek için sana gönderilen ilahi mesajı tahrif ettin. sen bunları israil'in iyiliğine, ,İsrail oğullarının faydasına olarak yaptın. Senin ulusal kimliğin ,Senin Yakub'un soyuna olan sadakatin, Senin seçilmiş ulus anlayışın hepsi korunması gereken  maslahatın oldu.  Yepyeni bir ulus yarattın. Tanrının çocukları dediğin, seçilmiş korunmuş ilahi özelliklerle donatılmış yepyeni bir ulus yarattın.Ürettiğin bu yeni ulusun bekası için dini tahrif ettin peygamberleri katlettin,savaş açtın senden olmayan her şeye, son Nebiyi(as) de inkar ettin.  Evet sen bir Yahudisin .Allahın(cc)dini İslamı Yahudiliğe tebdil ettin. kendini nispet etsen de Enbiya ya, sen anların yolunda değilsin ..kesinlikle değilsin.Sen yahudi olarak anılacaksın.

 Sana gelince dostum; sen kur'an ve sünnete dönüş hareketini içerisinde bir davetçi bir hareket adamı idin. Tefsir dersleri yapar, Hadislerden dinini öğrenmeye çalışırdın.laik düzenin alimlerini saray uleması diye nitelendirir,cuma hutbelerini resmi ideolojinin basın bildirisi olarak görürdün.Tağutun reddi  dinin esası, imanın aslı idi “izm”lerin her çeşidini cahiliye, onlara karşı mücadeleyi cihad bilirdin.Maide suresinin 44.  ayeti senin şiar ayetin idi. İslamın hakimiyeti için mücadele edecek,İslamın davetini bütün insanlığa ulaştıracaktın. Sen kendini bu çağın hak davetçisi olarak tanımlıyordun. Şimdi, şimdilerde ne oldu sana dostum. laiklik, Demokrasi ,kalkınma,güçlü ülke,konjonktürel dünya senin vazgeçilmez kavramların oldu.Dün karşı çıktığın ne varsa bugün onlar için mücadele ediyorsun. Dün kendini nasıl tanımlıyorsan şimdi o hal üzerinde bulunan kimseleri öteki olarak görüyorsun. Dünyanın değiştiği senin de bu değişime ayak uydurduğunu fakat ötekilerin hala eski yerlerinde otladıklarını söylüyorsun.Şimdi seni adlandırmakta zorluk çekiyorum, sana ne diyeyim, seni nasıl isimlendirebilirim bilmiyorum.Ama gittiğin yolun iyi bir yol olmadığını,bu yolun sonunun senin geçmişte istediğin yere varmayacağını biliyorum. Derdim sadece sakındırmak,seninde geçmişte inzar diye isimlendirdiğin şeyi yapmak,nasihat etmek,sakın yanlış anlama. Seninle ilgili adlandırmayı tarihi bırakıyorum birileri senin için” akradikal”,”akredite kal” deseler de ben yine de senin için adlandırmayı tarihe bakıyorum.

  Darusselamda buluşmak arzusuyla.


Facebook Twitter Google LinkedIn Email

5 Yorum Var

 • muhammed talha 23/05/2015 13:06

  içinde haktan parçalar bulunması söylemleri hak kılmıyor.putları kıran baltaya secde etmek stokholm sendromu olsa gerek.yazarın yıllardır put kırma hayali kıraanların nimetler kendisine sunulunca takındıkları tavrı betimlemesi çok isabetliolmuş.diğer yazılarınızı bekliyoruz.

 • Ali Eröz 15/05/2015 17:38

  Tağut ve put kavramlarının unutulmaya daha doğrusu konuşulmadığı bir zaman diliminde yazar kardeşimizin farklı bir uslupla bunları yeniden içinde bulunduğumuz atmosferde konuşulmasına hatırlanmasına dikkat çektiği için sonsuz şükran sunuyorum.Rabbim hepimizi Hak sözü,hak biçimde kullananlardan kılsın.

 • halid güzel 08/05/2015 18:46

  put kırarım derken yeni putlar dikenlerle hz. isanın putunu dikip onun yolunu bozanlarla akrarite kalanlar arasındaki bağı kuramadım. yada bu bağı yakıştıramadım. yazarı tanımıyorum bu bağı daha fazla açması gerekmiyomu?

 • m. selim uslu 08/05/2015 16:22

  akredite kalanların akreditasyonları daimi mi olacak.akreditasyonu onaylayanlar bir gün bu onaylarını ibtal ederlerse bunların durumları ne olcak

 • m. selim uslu 08/05/2015 16:20

  akredite kalanların akreditasyonları daimi mi olacak.akreditasyonu onaylayanlar bir gün bu onaylarını ibtal ederlerse bunların durumları ne olcak

Yorum Yapın