konya inanç özgürlükleri platformu 435.hafta basın açıklaması

  

                  KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU
                         435. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

 

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O'na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.                                                                                             ( RUM 31 32 )

Sevgili dostlar değerli basın mensupları;

Zararında bütün aklı başında Müslümanların hem fikir olacağı mezhepler arası bir iç savaşın tezgâhlanmak ta olduğu herkes tarafından malumdur sosyal ve siyasal sebeplerle var olan iç savaşlar zarar vericidir bu bir gerçektir fakat mezhepler arası bir iç savaş çok daha tehlikelidir

Arap baharı söylemi üzerinden İslam topraklarının her bir yanından iç savaşlar başlatanlar bu projenin parçası olanlar ve bu projede taşeronluk yapanlar gelinen vahim sonucu yeterli görmemiş olacaklar ki, çatışmayı daha da büyütüp tam bir mezhepler arası savaş istemektedirler

Onları fikir ayrılıkları kavmi ve etnik sorunlar sınır ihtilafları ideolojik kamplaşmalar ve başka sorunlardan kaynaklanan çatışmalar hedeflerine tam olarak ulaştıramamış olmalı ki sonuçları daha uzun süre etkili olacak bir mezhepler arası savaş istemektedirler

Mezhep vakıası bir hakikattir, ihtilafları ve farklılıkları bilinmektedir bunlar hakkında hüküm vermeyi savaş alanları değil ilim meclisleri olmalıdır siyasal iktidarları ellerinde bulunduranlar mezhepleri ve mezhep içi ekolleri siyasi çıkarları için kullanmak tan vazgeçmelidirler

Yeniden kutuplaşan ve kutupların savaş haline dönüşen dünyada bu savaştan en fazla etkilenen bölge İslam coğrafyasıdır. Amerika’nın ve Rusya’nın öncülük ettiği iki kutbun savaşında Müslümanlar yer almamalıdır. ki batıl ideolojinin çatışmasının bir zemini de Müslümanların mezhepleri olmamalıdır farklı mezhepleri bu sapkın ideolojilerin çatışması haline getiren herkes büyük bir sorumluluk taşımaktadır.

Mevcut siyasal durum ülkelerin menfaatleri yer aldıkları siyasal kutuplar müttefikleri ve onların siyasal çıkarları asla dinimizden öncelikli daha kıymetli ve uğrunda savaşılır olmamalıdır.

Müslümanlar olaylara basiret teenni ve dikkatle yaklaşmalı çıkması hesaplanan mezhep savaşına imkân vermemeliler ey akıl sahipleri düşmanın ekmeğine yağ sürmeyin onların hesaplarının oyuncakları olmayın ihtilaflarınıza rağmen kardeş olun ki kurtuluşa eresiniz  

Tarihin bir ibret levhası olduğu sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhit ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 436. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.                

                                  KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU                                                 

   27 REBÎ'UL-EVVEL 1437   09 / 01 / 2016

 Haftanın Basın Sözcüsü: Uğur MUTLU 

Facebook Twitter Google LinkedIn Email
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu
Konya İnanç Özgürlükleri Platformu Hakkında

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu

Diğer Yazıları :

Henüz hiç yorum yapılmamış!

Yorum Yapın